اتوماسیون باشگاهی اعتباری - باشگاه نوری زاده (رشت)

نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون باشگاهی / اعتباری ، اثر انگشتی ، کارتخوان هوشمند ، تحت شبکه در باشگاه نوری زاده (رشت) - 94/06