دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره - شرکت تالک ایرانیان

نصب و راه اندازی اتوماسیون حضور و غیاب تشخیص چهره ، کارتی ، اثرانگشتی در شرکت تالک ایرانیان - 94/05